Category: Tin tức

0

THÔNG BÁO RA MẮT SẢN PHẨM MỚI

  CÔNG TY CP SXPT MIZEN Số: …./2017/TB-MZ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————o0o———— Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017 THÔNG...

0

GIẢI THƯỞNG CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC

Sau nhiều năm hoạt động công ty đầu tư phát triển xây dựng Minh Huyền đạt được nhiều vinh danh như giải thưởng “Thương hiệu vàng_Logo và Slogan ấn tượng năm 2012” giải thưởng...