Category: Tuyển dụng

0

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG MARKETING TẠI HÀ NỘI

Sơn X-Paint tuyển dụng Trưởng phòng marketing tại hà nội Người liên hệ: Ms Hạnh – máy lẻ 102 Email liên hệ: phonghanhchinh.mizen@gmail.com; info@xpaint.vn Số điện thoại: 04 3961 6858  – 04 3961 2271 Hồ sơ yêu...

0

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

Sơn X-Paint cần tuyển nhân viên kinh doanh tại Hà Nội Người liên hệ: Ms Hạnh – máy lẻ 102 Email liên hệ: phonghanhchinh.mizen@gmail.com; info@xpaint.vn Số điện thoại: 04 3961 6858  – 04 3961 2271 Hồ sơ...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LÁI XE 0

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LÁI XE

Người liên hệ: Ms Hạnh – máy lẻ 102 Email liên hệ: phonghanhchinh.mizen@gmail.com; support@xpaint.vn Số điện thoại: 04 3961 6858  – 04 3961 2271 Hồ sơ bao gồm ( Chấp nhận hồ sơ photo ) – Đơn xin...

0

X-PAINT TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN – LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Người liên hệ: Ms Hạnh – máy lẻ 102 Email liên hệ: phonghanhchinh.mizen@gmail.com; info@xpaint.vn Số điện thoại: 04 3961 6858  – 04 3961 2271 Hồ sơ bao gồm ( Chấp nhận hồ sơ photo ) – Đơn xin...