Một số dự án tiêu biều

Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính

Khu đô thị mới Định Công

Khu du lịch Hồ Núi Cốc

Khách sạn Kinh Đô Huế

Paracel Resort Hải Tiến

Tháp Bảo Đại Tây Thiên

Chung cư X2 Bộ Quốc Phòng