Một số hình ảnh của công ty

( Hình ảnh văn phòng đại diện Sơn X-Paint tại 71 Võ Chí Công, Cầu Giấy,HN )