SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT S3000

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT X-PAINT S3000: Là loại sơn lót hệ nước có khả năng kháng kiềm cao, ngăn chặn sự kiềm hóa một cách hoàn hảo, giúp cho lớp sơn hoàn thiện được bền lâu. Sơn đã được nghiên cứu nhiệt đới hóa hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Có khả năng kháng kiềm cao, ngăn chặn sự kiềm hóa một cách hoàn hảo, giúp cho lớp sơn hoàn thiện được bền lâu. Sơn đã được nghiên cứu nhiệt đới hóa hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới.

  • Bề mặt hoàn thiện n/a
  • Độ bao phủ ≈ 10 -12.0 m²/Kg
  • Thời gian khô 1-2 giờ
  • Số lớp 2
  • Đóng thùng 1kg, 5kg, 22kg
  • Dụng cụ Con lăn, cọ quét

Tính năng nổi bật

Kháng kiềm
Tạo bề mặt nhẵn mịn, tăng kết dính
Hàm lượng VOC thấp
Chống rêu mốc