🎉🎉 Chúc mứng sơn X-PAINT lọt top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng Châu Á – Thái Bình Dương.
Chương trình Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng châu Á – Thái Bình Dương là sự kiện quan trọng được Viện nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật châu Á – Thái Bình Dương, Tạp chí Việt Nam hội nhập, Trung tâm Văn hóa Doanh nghiệp và Phát triển thương hiệu phối hợp tổ chức.
Đây là sự kiện dành cho các Nhãn hiệu – Thương hiệu – Doanh nhân xuất sắc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng cơ hội hợp tác và kinh doanh, quảng bá và khẳng định thương hiệu đến với người tiêu dùng.
Chương trình nhằm vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích tiêu biểu trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả và xây dựng thương hiệu phát triển bền vững trong thời gian qua.
Lễ trao giải nhãn hiệu nổi tiếng châu Á – Thái Bình Dương
Giấy chứng nhận thương hiệu đạt top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Châu Á Thái Bình Dương 2023