Năm 2020 là một năm biến động đầy khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, người lao động mất việc vì Covid-19.

Nhưng đội ngũ lãnh đạo của công ty sơn X-PAINT vẫn luôn xác định rằng con người là yếu tố quan trọng, then chốt của doanh nghiệp. Công ty đã nhanh chóng ứng phó với tình hình dịch bệnh vừa lo đảm bảo sức khỏe vừa đảm bảo thu nhập, công việc cho cán bộ công nhân viên nhà máy.

Đây là sự cố gắng rất lớn, cùng chia ngọt sẻ bùi thể hiện được sứ mệnh và trách nhiệm của sơn X-PAINT với cộng đồng và xã hội.

Ativador Office 2010